จำหน่าย บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางทุกประเภท เช่น ขวดน้ำหอม ขวดอโรม่า ขวดพลาสติก ขวดบรรจุเครื่องสำอาง

กระปุกแก้ว  กระปุกพลาสติก กระปุกอคิริค หัวปั้ม หัวสเปรย์ ทั้งในและต่างประเทศ