ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ทำให้ปากปราศจากกลิ่นได้อย่างไรโดยไม่กระทบสมดุลในช่องปาก

ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ทำให้ปากปราศจากกลิ่นได้อย่างไรโดยไม่กระทบสมดุลในช่องปาก

 1. ทำความเข้าใจกลไกสมดุลของจุลินทรีย์ในช่องปาก
  -ในช่องปากจะมีกลไกการรักษาสมดุลระหว่าง เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา โดยต่างฝ่ายจะต่อต้านกัน โดยแบคทีเรียจะแบ่งเป็น ๒ พวกคือ พวกทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและพวกที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น
  - ในการใช้ยาที่มีสารแอนตี้ไบโอติกเพื่อระงับกลิ่นปากอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งเกินไป ตัวยาจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้ง ๒ ชนิดจนหมด ซึ่งเมื่อไม่มีแบคทีเรียเหลืออยู่ จะเกิดการติดเชื้อราขึ้นในช่องปากซึ่งจะเป็นปัญหาทำให้เกิดกลิ่นปากรุนแรงยิ่งขึ้นและปัญหาการอักเสบจากการเกิดเชื้อรา
 2. ไลฟ์ เฮอเบิ้ล  เป็นเยลลี่สมุนไพรผสมจากธรรมชาติทำให้ปากหอมสดชื่น    โดยไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น ทำให้เหลือแบคทีเรียที่ดีอยู่ คอยป้องกันไม่ให้ปากเกิดเชื้อรา โดยสามารถใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล  ได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อภาวะสมดุลในช่องปาก
  2.1.ผลทดสอบกลิ่นเหม็นในช่องปากและคอ  โดยใช้เครื่องตรวจวัดกลิ่นปาก Oral Chroma

คำอธิบายผลการตรวจวัดกลิ่นปากด้วยเครื่อง Oral Chroma


การวัดกลิ่นปาก จะวัดจากก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น 3 ชนิด คือ

 1. ก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์  (Hydrogen Sulfide)  คือกลิ่นเหม็นเน่า ซึ่งเกิดจากสารประกอบซัลเฟอร์ (กลิ่นนี้จะอยู่ในช่องปากและคอ)
 2. ก๊าซเมทธิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) คือ กลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายอุจจาระ (กลิ่นนี้จะอยู่ในช่องปากและคอ)
 3. ก๊าซไดเมทธิลซัลไฟด์ (Dimethyl Sulfide) คือ กลิ่นเหม็นเน่าในกระเพาะอาหาร

การแสดงค่าในกราฟ

 • หากค่าของก๊าซที่วัดได้อยู่ในแถบสีเหลือง จมูกของมนุษย์จะไม่ได้กลิ่น 
 • หากค่าของก๊าซที่วัดได้อยู่ในสูงกว่าแถบสีเหลือง จมูกของมนุษย์จะได้กลิ่น

การตรวจวัดครั้งที่ 1 ผู้ทดสอบแปรงฟันให้สะอาดแล้วตรวจวัดด้วยเครื่อง Oral Chroma

 

ผลการตรวจ ครั้งที่ 1

 1. ก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์  (Hydrogen Sulfide)  = 212  (อยู่ในระดับที่ มนุษย์ได้กลิ่นเล็กน้อย -สูงกว่าเส้นเหลือง ) ซึ่งคนที่มีกลิ่นปากเหม็นมากๆ ค่าของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อาจสูงถึง 3000 หน่วย
 2. ก๊าซเมทธิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan)  = 128 (อยู่ในระดับที่ มนุษย์ได้กลิ่นเล็กน้อย -สูงกว่าเส้นเหลือง)
 3. ก๊าซไดเมทธิลซัลไฟด์ (Dimethyl Sulfide)  = 0 คือ ตรวจไม่พบกลิ่นเหม็นเน่าในระบบกระเพาะอาหาร

การตรวจวัดครั้งที่ 2 ผู้ทดสอบใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล กลั้วให้ทั่วปากแล้วอมไว้ 3 นาที จากนั้นกลืนลงคอ บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด ทิ้งไว้ 15นาที จึงตรวจวัดด้วยเครื่อง Oral Chroma

 

ผลการตรวจ ครั้งที่ 2

 1. ก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์  (Hydrogen Sulfide)  = 0  (ตรวจไม่พบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ แสดงว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ตายหมดจึงไม่ย่อยสลายให้เกิดก๊าซออกมา)
 2. ก๊าซเมทธิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan)  = 0 (ตรวจไม่พบก๊าซเมทธิลเมอร์แคปแทน แสดงว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ตายหมดจึงไม่ย่อยสลายให้เกิดก๊าซออกมา)
 3. ก๊าซไดเมทธิลซัลไฟด์ (Dimethyl Sulfide)  = 6  (ตรวจพบกลิ่นเหม็นในกระเพาะอาหาร แต่อยู่ในระดับที่มนุษย์ไม่ได้กลิ่น – ไม่เกินเส้นสีเหลือง ) : หมายเหตุ ผู้ทดสอบหลังจากกลืน ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ได้มีการเรอ ออกมาเพราะ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มีสรรพคุณในการขับลมด้วย จึงทำให้ได้กลิ่นก๊าซในกระเพาะอาหาร

2.2.ผลการทดสอบที่แสดงว่า ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ไม่ฆ่าจุลินทรีย์ที่ดีตัวอื่น

2.2.1. นำน้ำขิงคั้นสด มาตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ โดยผลทดสอบของ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central lab) ในการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียพบว่ามีปริมาณจุลินทรีย์อยู่  3.4 * 100,000  cfu/ml   (แบคทีเรียในขิงสดถือเป็นแบคทีเรียที่ดีเพราะคนสามารถรับประทานได้ขิงสดได้โดยไม่มีอันตรายจากแบคทีเรียในขิงสด)

 

 

2.2.2. นำน้ำขิงสดผสม ไลฟ์ เฮอเบิ้ล  25%  มาตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ โดยผลทดสอบของ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central lab) ในการตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย แสดงให้เห็นว่ายังมีจุลินทรีย์ที่ดีเหลืออยู่  3.0 * 100,000 cfu/ml  ซึ่งใกล้เคียงกับจุลินทรีย์ในน้ำขิงสด แสดงให้เห็นว่าทำลายจุลินทรีย์ไปน้อยมาก ซึ่งความเข้มข้นนี้จะมี ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ที่ความเข้มข้นถึง 250 mg/ml  ซึ่งค่าความเข้มข้นนี้จะไม่มีเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่ไม่ใช้อากาศ (ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น) และแบคทีเรีย  Streptococcus mutans เหลืออยู่เลย

*หมายเหตุ  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ความเข้มข้น 25%  จะฆ่าแบคทีเรีย  Streptococcus mutans ตายหมด (รายละเอียด ผลตรวจการฆ่าแบคทีเรีย Streptococcus mutans สามารถอ่านได้จาก บทความ “ความลับของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล” )

ผลที่ได้รับ สมดุลในช่องปากจึงไม่ถูกทำลาย โดยจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ดี ไม่ทำให้เกิดกลิ่น คอยต่อต้านเชื้อราอยู่ ปากจึงปราศจากกลิ่นตามธรรมชาติ โดยสามารถใช้  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยไม่มีอันตรายใดๆ