เครื่องวัดระดับกลิ่นปาก

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/content/171197