วิธีการใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล

  • สามารถใช้ได้กับคนทุกวัย
  • ใช้ได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการโดยไม่มีผลเสียใดๆ ต่อร่างกาย
  • เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ปากหอมสดชื่น ปราศจากกลิ่น ที่ปลอดภัยที่สุด สามารถใช้รับประทานได้ตามมาตรฐาน อย.

วิธีใช้

- การใช้ครั้งแรก

  1. ให้ผู้ใช้แปรงฟันให้สะอาดโดยใช้ยาสีฟันทั่วไป จากนั้นใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล  1 ซอง อมกลั้วให้ทั่วในช่องปาก และใช้แปรงสีฟันแปรงฟันซ้ำอีกครั้ง โดยใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เสมือนยาสีฟันเพื่อให้เจลแทรกซึมเข้าทุกซอกทุกมุมของฟัน
  2. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล อีก 1 ซอง อมกลั้วในปากให้ทั่ว อย่างน้อย 3 นาที
  3. เจลที่กลั้วในปากแล้วสามารถกลืนกินได้ เนื่องจาก ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เป็นเจลสมุนไพรสำหรับรับประทาน เพื่อลดกลิ่นในช่องคอและทำให้ปากสดชื่น หลังจากกลืน ไลฟ์ เฮอเบิ้ล แล้ว พยายามอย่าดื่มน้ำตามอย่างน้อย 5 นาที

- การใช้ครั้งต่อมา (ควรแปรงฟันและใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ทุกครั้งหลังรับประทานอาหารและก่อนนอน ติดต่อกันประมาณ 3-5 วัน)

  1. ให้ผู้ใช้แปรงฟันให้สะอาดโดยใช้ยาสีฟันทั่วไป จากนั้นบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล 1 ซอง อมกลั้วในปากให้ทั่ว อย่างน้อย 3 นาที
  2. เจลที่กลั้วในปากแล้วสามารถกลืนกินได้ เนื่องจาก ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เป็นเจลสมุนไพรสำหรับรับประทาน เพื่อลดกลิ่นในช่องคอและทำให้ปากสดชื่น

- หลังจากกลืนแล้ว ไลฟ์ เฮอเบิ้ล พยายามอย่าดื่มน้ำตามอย่างน้อย 5 นาที

- เมื่อใช้ติดต่อกันครบ 3-5 วัน แล้ว สามารถใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เพียงวันละ 1 ครั้ง เช้าหรือก่อนนอน ปากของท่านจะสดชื่นปราศจากกลิ่นตลอดวัน – สามารถใช้หลังรับประทานอาหารเพื่อดับกลิ่นจากอาหารที่มีกลิ่นรุนแรง และทำให้ปากปราศจากกลิ่นได้อย่างน้อย 6 ชม.

- เมื่อใช้เป็นประจำจะทำให้ปากหอมสดชื่น ปราศจากกลิ่น ซึ่งเมื่อใช้เป็นประจำแล้ว การใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เพียง 1 ใน 3 ชอง ก็เพียงพอ