คนกลุ่มไหนควรใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล

 

จากการที่ DENTAL PARKS  มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร คือ

       1.สามารถทำให้ปากปราศจากกลิ่นได้อย่างเด็ดขาด  โดยไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น และไม่เป็นเชื้อราในช่องปากเพราะมีแบคทีเรียที่ดี คอยต้านเชื้อราอยู่

       2. สามารถทำผู้สูบบุหรี่ปราศจากกลิ่นปาก  ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเฉพาะที่เกิดจากแบคทีเรียกลุ่ม  anaerobic  bacteria  ย่อยสลายน้ำมันดินที่อยู่ในคราบบุหรี่ ที่ติดอยู่กับเนื้อฟัน

       3.ใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่ง มักจะมีกลิ่นปากรุนแรง โดยไม่มีอันตราย และยังช่วยลดการอักเสบ ทำให้แผลในปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานหายเร็วขึ้น

        4.ใช้ในการดับกลิ่นคาวจากการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น  กลิ่นคาวปลา  กะปิ  ฯลฯ

        5.สามารถดับกลิ่นผลไม้ที่มีกลิ่นรุนแรง  เช่น  ทุเรียน  ได้

         6.เมื่อใช้เป็นประจำปากจะปราศจากกลิ่นอย่างถาวร

          จากการที่ Dental Parks มีคุณสมบัติทำให้ปราศจากกลิ่นปากอย่างได้ผล โดยไม่ทำลายสมดุลระบบนิเวศภายในช่องปาก  จึงกำหนดกลุ่ม ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และคอนเซปในการใช้งาน  ของ Dental Parks ดังนี้

       1.คอนเซปเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบุคคล  เช่น อยู่กับแฟน/คนรัก ต้องมั่นใจในเรื่องกลิ่นปาก 

กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ  คนหนุ่มสาว  คนมีแฟน  คนมีครอบครัว วัยรุ่น  นักศึกษา

       2. คอนเซป เรื่องความมั่นใจ ในการติดต่อ สื่อสาร การเจรจาธุรกิจ/การค้า การทำงาน การสัมภาษณ์  งานบริการที่ต้องใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น แอร์โฮสเตส  จนท.ประชาสัมพันธ์  งาน ด้านธนาคาร  ที่พนักงานจะต้องไม่มีปัญหากลิ่นปาก      

 กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ  นักธุรกิจ  คนทำงานทั่วไป ภาคเอกชน  ธนาคาร ภาคบริการ   บุคคลในส่วนที่ต้องพูดคุยกับผู้อื่น ที่ต้องการความมั่นใจทั้งหมด

       3. คอนเซป เรื่อง การกลิ่นปากในผู้สูบบุหรี่  ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเฉพาะ ที่เกิดจากแบคทีเรีย กลุ่ม anaerobic  bacteria    ย่อยสลายน้ำมันดินที่อยู่ในคราบบุหรี่ ที่ติดอยู่กับเนื้อฟัน อย่างได้ผล

  กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ  คนสูบบุหรี่

         4. คอนเซป เรื่องกลิ่นปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ซึ่งมักจะมีกลิ่นปากรุนแรง  โดยไม่มีอันตรายใดๆ และ สามารถ ช่วยลดการอักเสบ ของแผลในช่องปาก

 กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

         5.คอนเซป เรื่อง การดับกลิ่นคาวจากการรับประทานอาหารและ ดับกลิ่นผลไม้ ที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียนได้  กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องกลิ่นปากภายหลังรับประทานอาหาร  เนื่องจากอาจต้องมีการเจรจาธุรกิจ-การค้า  ต่อเนื่องจากการรับประทานอาหาร